‘De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht, boven het vlakke land trilt stil de warme lucht’. Welkom in Goes, gastgemeente van het VNG jaarcongres 2017 op 13 en 14 juni met als thema Vakmanschap. We nodigen wethouders, raadsleden en burgemeesters uit om in Goes van en met elkaar te leren.

Waarom thema vakmanschap?

'Vakmanschap, het klinkt als een term uit een ver verleden. Misschien doet het u denken aan traditionele Hollandse ambachten. Is vakmanschap in onze moderne wereld nog actueel? Ik denk van wel. Er wordt meer dan ooit van de lokale politiek gevraagd en verwacht. Minder regels, meer vrijheid. Lokale aandacht, regionale samenwerking. Dat vraagt om bestuurders die op verschillende niveaus hun vak verstaan', aldus Jantine Kriens, algemeen directeur VNG.

Programma

Het ochtendprogramma dinsdag staat onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes en is met medewerking van:

  • Paul 't Hart, hoogleraar Bestuurskunde aan de USBO
  • Peter van Uhm, voormalig Commandant der Nederlandse Strijdkrachten
  • Ingrid Thijssen, lid Raad van bestuur en COO van Alliander
  • Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse Letterkunde

's Middags kunt u kiezen uit een rijk gevuld programma, met een keur aan excursies en deelcongressen.

Op woensdag is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarvóór spreken VNG-voorzitter Jan van Zanen en demissionair minister Plasterk.

Meer informatie

Op vngjaarcongres.nl vindt u alle informatie over het programma, de plenaire accommodaties en de kosten. Inschrijving gaat ook via de website. In de komende tijd wordt nog meer informatie aan de website toegevoegd.

Zie ook

  • VNG Jaarcongres 2017 – speciale Jaarcongrespagina met o.a. nieuws over het jaarcongres en de stukken voor de ALV