Pensioenfonds ABP stopt met het beleggen in producenten van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen). De VNG is blij met deze beslissing. Samen met de andere deelnemende sectoren in de stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) heeft de VNG al eerder zorgen hierover geuit.

Aanleiding voor het besluit zijn de recent gepubliceerde rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC). Wat ook meespeelde, was het grote draagvlak onder ABP deelnemers en werkgevers voor dit besluit. In een gesprek met het pensioenfonds gaf ZPW al aan dat ABP tekort schiet in hun bijdrage aan de realisatie en bevordering van de ontwikkelingsdoelen van de VN (Global Goals), zoals de doelen rondom energie en klimaat. ZPW maakte hun zorgen nog eens kenbaar in een brief aan het ABP-bestuur. De VNG staat volledig achter deze boodschap en werkte mee aan de brief.

Waarom vinden wij dit belangrijk?

De sectoren die ZPW vertegenwoordigt hebben allen een belangrijke maatschappelijke rol in het publieke domein en worden publiek gefinancierd. Van deze middelen betalen werkgevers en werknemers van de ZPW-sectoren jaarlijks ruim € 8 miljard aan pensioenpremies aan het ABP. Het is van belang dat ook met deze middelen zichtbaar een bijdrage wordt geleverd aan de maatschappelijke rol van de ZPW-sectoren. Sectoren zouden zich in het beleggingsbeleid van ABP en de hierin gestelde doelen moeten herkennen. De VNG is ondertekenaar van het Klimaatakkoord en de Global Goals, het bereiken van deze doelen wordt niet altijd ondersteund door de huidige beleggingen die ABP doet met het pensioengeld.

Verkoop beleggingen

ABP verkoopt de beleggingen stapsgewijs; het merendeel zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. Het gaat om een belegd vermogen van in totaal ruim 15 miljard euro, bijna 3% van het totaal belegd vermogen van ABP. Het fonds verwacht dat dit besluit geen negatief effect op het langjarig rendement zal opleveren.

Meer informatie