Minister De Jonge (VWS) wil dat pleegkinderen tot hun 21e jaar bij hun pleeggezin kunnen wonen. De grens ligt nu op 18 jaar. De VNG staat positief tegenover het voorstel. We gaan in overleg met VWS over de uitwerking van dit plan en welke financiële consequenties hieraan verbonden zijn.

Volgens de minister zijn jongeren van 18 'nog niet afgebakken' en hebben al het nodige meegemaakt voordat zij in pleeggezinnen terecht komen. De Jonge wil dat de leeftijdsgrens van 18 naar 21 gaat, behalve als de kinderen er al eerder aan toe zijn het gezin te verlaten.

Op het 18e levensjaar van het pleegkind stopt de standaardvergoeding die pleegouders krijgen. Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen, hoewel er uitzonderingen mogelijk zijn.

Veel gemeenten maken dit al mogelijk en kiezen al voor verlengde pleegzorg.

Meer informatie