Het ministerie van Justitie en Veiligheid is van plan om de Boa-beleidsregels en de bijbehorende domeinlijsten aan te passen. De VNG inventariseerde welke behoeften er bij gemeenten in de dagelijkse praktijk bestaan aan wijziging van deze beleidsregels.

Op basis van deze inventarisatie is de VNG-inzet vastgesteld. We stuurden het ministerie hierover onlangs een brief met een notitie.

Wensen van gemeenten

Gemeenten willen onder meer het volgende:

  • Boa's bevoegd in meerdere domeinen of uitbreiding van domein 1.
  • Uitbreiding van boa-bevoegdheden met handhaving van lichtere verkeersovertredingen.
  • Opnieuw invoeren van de proces verbaal(pv)-vergoeding door het Rijk voor de inzet van boa's.
  • Meer zeggenschap voor de lokale driehoek over inzet van geweldsbevoegdheden en- middelen door boa's.
  • Een mogelijkheid tot informatiedeling tussen boa's uit verschillende domeinen.

Meer informatie

Hieronder onze brief aan het ministerie (op dat moment nog 'Veiligheid en Justitie') met de bijlage.