Van 24 tot 26 november behandelt de Tweede Kamer de begroting Justitie en Veiligheid. Via een position paper vraagt de VNG  aandacht voor de aanpak ondermijning, maatschappelijke onrust en polarisatie, mensenhandel, prostitutie, en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

In de position paper leest u onze opmerkingen over de volgende onderwerpen:

1. Aanpak ondermijning: stel structurele financiering zeker voor de regionale aanpak, versterk de strafrechtketen en kies voor een voortvarende behandeling van noodzakelijke wetgeving;

2. Maatschappelijke onrust en polarisatie: er is meer urgentie bij het Rijk nodig om dit op te pakken en er moet meer ondersteuning komen voor gemeenten en lokale bestuurders;

3. Mensenhandel: handhaaf en financier ook na 2021 de ondersteuning van gemeenten;

4. Prostitutie: er is betere wetgeving nodig, gebaseerd op het Nieuw-Zeelandse model, die binnen afzienbare termijn moet worden vastgesteld.

5. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen: opvang moet verlengd kunnen worden van 18e tot 21e levensjaar en gemeenten met een opvanglocatie moeten begeleiding kunnen bieden.

Meer informatie