Er is geen perspectief op een ruimer budget voor lokale, regionale en streekomroepen. De VNG vindt dat bijzonder teleurstellend. Dit en andere aandachtspunten geven we mee aan de Kamer voor het debat met minister Slob op 11 septemter over Lokale, regionale en streekomroepen.

Begin deze week is het advies van de Raad voor de Cultuur (RvC) en de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) gepubliceerd over organisatie en financiering van lokale publieke omroepen.

Wij onderschrijven de door de raden genoemde functies van lokale journalistiek: signalerend, agenderend, als waakhond en als verbinding tussen verschillende groepen binnen de lokale gemeenschap.

Aandachtpunten voor Algemeen Overleg

De VNG vraagt aandacht voor de volgende punten in reactie op de adviezen van RvC en de ROB:

  • Laat omroepen alle kanalen gebruiken
  • Teleurstellend dat er geen perspectief is op ruimer budget ondanks erkenning krappe financiĆ«n
  • Keuze voor streken wordt breed gedragen
  • Verder met keurmerk en pilots voor streekomroepen
  • Onduidelijkheid over nieuwe landelijke nieuwsorganisatie en plaats lokale omroepen daarin
  • Breder vervolgadvies: kijk ook naar uitname Gemeentefonds en voorkom vertraging bij streekomroepen

Meer informatie