Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan arbeidsmigratie van de CU en SP. In hun initiatiefnota pleiten ze voor een betere bescherming van arbeidsmigranten. De VNG deelt hun zorg. In een brief aan de Tweede Kamer lieten we weten hoe de omliggende problematiek ook de gemeenten raakt.

De VNG waardeert dat de problematiek rondom arbeidsmigranten in samenhang wordt opgepakt. We onderschrijven ook het beeld dat de coronacrisis de problemen pijnlijk zichtbaar maakt. Gemeenten zijn bezig na te denken over aantal aspecten die samenhangen met arbeidsmigratie:

  • Als gevolg van de huidige wijze van registreren weten gemeenten vaak niet hoeveel en waar arbeidsmigranten verblijven. Gemeenten zouden graag zien dat de regelgeving wordt aangepast;
  • De afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgevers m.b.t. tot huisvesting, zorgverzekering en de inhoudingen die worden gedaan;
  • Huisvesting, zij het dat dit moet worden bezien in het kader van de algemene huisvestingsproblematiek;
  • Integratie, waaronder onderwijs aan kinderen.

Kosten

In de initiatiefnota staat dat er geen financiële implicaties aan het voorstel zitten. De VNG plaatst hier een kanttekening bij. Wanneer gemeenten taken erbij krijgen zoals handhaving, huisvesting, zorg en inburgering van arbeidsmigranten leidt dit onvermijdelijk tot extra kosten. Hier dient wel een adequate vergoeding tegenover te staan.

Brief

Lees hier de gehele brief: Input VNG voor het NO Arbeidsmigratie 25 mei

Meer informatie