Het AO Huuraangelegenheden is uitgesteld tot na het reces. Dat is jammer, want de VNG had de Kamerleden de inbreng voor de discussie geleverd. Nu kan de minister ongestoord haar voornemen doorzetten om een viertal heffingsverminderingen in de verhuurderheffing per 1 juli te beëindigen.

Stand van zaken rond de heffingsverminderingen in de verhuurderheffing 

De minister van BZK wil vier tijdelijke heffingsverminderingen stopzetten. Onder meer voor de realisatie van goedkope sociale huurwoningen en aanpassing van de sociale huurvoorraad in krimpgebieden en in Rotterdam-Zuid. De VNG dringt erop aan om de tijdelijke heffingsverminderingen te verlengen tot het moment dat er een goed alternatief is voor de financiering van de vier opgaven of de opgaven zijn gerealiseerd. 

Overheveling huurtoeslag naar gemeenten

De VNG ziet geen voordelen in de decentralisatie de huurtoeslag. Aan de voorgestelde vorm van decentralisatie kleven in onze mening alleen maar nadelen aan. 

Woonlasten huursector algemeen

De woonlasten in de commerciële sector dreigen uit de hand te lopen. Dat is het signaal dat wij halen uit de Woonmonitor. De betaalbaarheid van het wonen wordt onder druk gezet en wij vragen daarvoor bij de minister. 

Meer informatie