Het kabinet heeft een stevige uitbreiding van het steun- en herstelpakket gepresenteerd. De VNG geeft de Tweede Kamer suggesties mee om het huidige pakket te verbeteren.

De Kamer debatteert a.s. donderdag (28 januari) over het uitgebreide steun- en herstelpakket voor banen en economie. In aanloop hierop stuurde de VNG de Kamer vandaag een mail.

Belang van de regio

Vooropgesteld wijzen we de Kamerleden erop dat het belangrijk is dat de regio's (in combinatie met de centrumsteden) een belangrijke rol spelen in versterking, transformatie en herstel van de economie.

Aandachtspunten en suggesties

We brengen in onze mail aan de Kamer verder de volgende aandachtspunten en  suggesties naar voren:

 • We vragen aandacht voor het ontbreken van heropeningsperspectief en voor de uitgestelde sociaaleconomische en financiële effecten van de crisis (nu nog gedempt door de steunmaatregelen).
 • Een andere zorg van gemeenten is het wegvallen van jaarlijks ca. € 1 miljard aan lokale sponsoring door plaatselijke ondernemers met grote gevolgen voor de leefbaarheid. 
 • We zijn bezorgd of tijdig genoeg ondernemers worden bereikt die tussen wal en schip dreigen te vallen. Maak de aanvraag- en toekenningstermijn daarom eerder beschikbaar en maak het pakket toegankelijk voor iedereen (zonder zorgen over het terugvorderen).
 • Kijk nadrukkelijk naar bedrijven die door verlenging van de maatregelen tussen wal en schip dreigen te raken zoals kappers, pedicures en tattooshops.
 • Door de langere duur van de benodigde maatregelen is het noodzakelijk om goed te kijken naar sectorspecifieke knelpunten.
 • De druk op de uitvoering via gemeenten is groot. We vragen aandacht voor afwikkeling en de controlemechanismen binnen de regelingen.
 • Laat de minister het grotere bedrijfsleven en institutionele beleggers oproepen om mee te werken aan economisch herstel van onze steden en dorpen door passende betaalregimes te hanteren.
 • Door een harde prioritering te geven aan de initieel ingevoerde 1e of 2e SBI-code kan het zijn dat de ondersteuning niet bij het juiste bedrijfsonderdeel van de betreffende ondernemer terecht komt. Regel dat souplesse in de codes naar inzicht van gemeenten mogelijk wordt.
 • We ontvangen signalen van gemeenten dat bedrijven bij de afrekening van de NOW onbedoelde effecten zichtbaar zijn rondom vrijwillig vertrek van personeel. Voorkom onterechte boetes voor bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling.
 • Ondersteun gemeenten actief in het kunnen transformeren van kernen van het mogelijke overschot aan winkels en horeca naar bijvoorbeeld wonen.
 • Ontwikkel een instrumentarium om (al dan niet incidenteel en dwingend) pand verhurende partijen te stimuleren huurders te compenseren.

Financieel gezonde gemeenten

Tot slot vragen we de Kamer om weer naast gemeenten te staan en zich nu meer dan ooit sterk te maken voor financieel gezonde gemeenten. Inwoners, bedrijfsleven en ondernemers hebben ons nu maar ook straks hard nodig om werk te kunnen maken van economisch herstel!

Meer informatie

Hieronder onze mail aan de Tweede Kamer.

Zie ook