Vanavond 17 oktober is het plenaire debat tussen kamerleden en minister Schouten van Landbouw over de stikstofproblematiek. De VNG deelt via een brief aan het parlement haar standpunt. 

De VNG ziet in het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek mogelijkheden om op korte termijn de duizenden bouwprojecten die momenteel stil liggen weer vlot te trekken. Na besluitvorming van de provincies op 11 oktober om deze adviezen in uitvoering te brengen, zien we dat de discussie over de aanpak blijft en dat daardoor kortetermijnoplossingen in het gedrang komen. Daardoor lopen de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten samen met de andere overheden voor staan (energietransitie en woningbouw) gevaar voor vertraging. Ook staan vele banen bij bouwers op de tocht met serieuze economische consequenties tot gevolg. De VNG vraagt het kabinet om daadkracht te tonen en de minister de regie te laten nemen.