Op woensdag 29 april debatteert de Tweede Kamer met ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona. Voor het debat geeft de VNG 3 zaken mee die voor ons van belang zijn voor de toekomst.

Regierol gemeenten

We doen een dringend beroep ook de jeugdhulp tot in ieder geval 12 jaar zoveel mogelijk weer op te starten. Wij vragen de Rijksoverheid om met het veld richtlijnen op te stellen zodat ook zorgboerderijen, behandelgroepen en andere vormen van jeugdhulp weer kunnen beginnen.

Ontstane onderwijsachterstanden

De VNG doet een beroep op het departement van OCW om dit samen met ons uit te werken. Mocht er met elkaar voor gekozen worden dat dit onder het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid komt te vallen, dan willen wij nu reeds gezegd hebben dat dit niet met bestaande middelen kan worden uitgevoerd. 

Doelgroepenvervoer

Wij vragen van de ministers van Onderwijs en VWS meer duidelijkheid en regie op dit dossier. Dit kan door een duidelijke bevestiging van eerdere afspraken dat het Rijk meerkosten van gemeenten als gevolg van de aanpassingen door de coronacrisis vergoedt en door in een gesprek met Europa over de staatssteunproblematiek het voortouw te nemen en de melding van staatssteun namens alle gemeenten en voor alle contracten te doen.

Meer informatie