Donderdagavond vond het debat bouwen in het groen plaats. De VNG attendeerde de Tweede Kamer er op dat gemeenten vinden dat het overgrote deel van de woningbouwopgave binnen bestaande steden en dorpen een plek kan krijgen.

Binnenstedelijk bouwen moet de hoogste prioriteit krijgen. Dit kan duurder zijn dan bouwen buiten de stad, maatschappelijke kosten niet meegerekend. Daarom vraagt de VNG het Rijk een bijdrage te leveren om de zogenaamde onrendabele top in de gebiedsontwikkeling te dekken, zowel in stedelijke als krimpregio’s. Ook staat in een aantal stedelijke regio's de bereikbaarheid onder druk. Daar is steun van het Rijk een noodzakelijke randvoorwaarde om de versnelling van de woningproductie te realiseren.

Meer informatie