Samen met gemeenten en andere betrokken organisaties wil de VNG kijken hoe de Actieagenda Beter Aanbesteden verder in de praktijk kan worden ingebed. Dat schrijft de VNG aan Tweede Kamerleden voorafgaand aan het algemeen overleg over Aanbesteden op 31 oktober. 

In haar inbreng voor het AO gaat de VNG ook in op de rechtsbescherming. Een van de punten is het voorstel om de Commissie van Aanbestedingsexperts de functie van Ombudsman voor aanbestedingszaken te laten vervullen.

Meer informatie