De VNG gaat zich certificeren voor de CO2-Prestatieladder. We nemen daarvoor het estafettestokje over van het Hoogheemraadschap Delfland. Met de CO2-Prestatieladder brengen we onze CO2-footprint in kaart en krijgen we inzicht in waar voor ons de meeste CO2-reductie valt te behalen.

Albert Vermuë, VNG-beleidsdirecteur leefomgeving: ‘Als we zicht hebben op waar we staan in termen van CO2-uitstoot, kunnen we bepalen welke acties we het beste kunnen nemen om onze uitstoot te reduceren.’ 

Marloes Borsboom-Turabaz, projectleider CO2-reductie door gemeenten: ‘We zijn al 1,5 jaar bezig om gemeenten te begeleiden in het certificeringsproces van de CO2-Prestatieladder en we mogen onze voorbeeldrol hierin niet vergeten. Als branchevereniging vragen we onze leden om mee te doen. We vragen veel van gemeenten en van hun inwoners en achterban. Dan denk ik dat het ontzettend belangrijk is om het goede voorbeeld te geven en zelf ook het certificaat te behalen.’ 

Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat duurzaamheid in de hele organisatie terechtkomt en niet alleen bij haar en haar collega’s met duurzaamheid in de portefeuille. ‘De Ladder is een heel mooie methodiek om overzicht te krijgen. Je begint met het in kaart brengen van de eigen bedrijfsvoering, en dat is juist zo belangrijk.’ Het implementeren van de CO2-Prestatieladder betekent immers, naast het nemen van maatregelen, dat een managementsysteem wordt geïntegreerd. Verschillende lagen van de organisatie worden structureel betrokken bij de duurzaamheidsslag, met brede betrokkenheid als gevolg.

Meer informatie