Per 23 september a.s. moeten alle gemeentelijke websites toegankelijk zijn volgens de eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Om gemeenten bij deze opgave te ondersteunen, is er nu een nieuw VNG-forum voor gemeenteambtenaren die hierbij betrokken zijn.

Op het forum kunt u bijvoorbeeld aan uw collega’s vragen stellen over de lokale aanpak om websites en apps digitaal toegankelijk te maken of over de WCAG 2.1 eisen. Daarnaast kunt u dit forum ook gebruiken om voorbeelden te delen of discussies te starten.

Wilt u meedoen?

  • Bent u nog geen lid van een VNG-forum? Registreer u dan eerst.
  • Bent u al lid? Log in op forum.vng.nl, ga naar Dienstverlening en Informatiebeleid en meld u daar aan voor het sub-forum Digitale Toegankelijkheid.

Meer informatie