De woningbouw moet op gang blijven om de groeiende vraag op te vangen en het tekort weg te werken, volgens de Staat van de Woningmarkt 2020. De VNG wijst er opnieuw op dat door de verhuurderheffing en andere fiscale maatregelen corporaties niet alle maatschappelijke opgaven het hoofd kunnen bieden.

In het rapport de Staat van de woningmarkt, dat het kabinet deze week presenteerde, staan de belangrijkste ontwikkelingen in de woningmarkt van het afgelopen jaar. Het op gang blijven van de woningbouwproductie is een van de belangrijkste doelen daaruit.

De VNG, Aedes en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakten onlangs bekend dat door het gebruik van de korting op de verhuurderheffing de komende 5 jaar 80.000 sociale huurwoningen bijgebouwd zullen worden. De bouwopgave van corporaties ligt de komende jaren echter een stuk hoger en ook vraagt de verduurzaming om investeringscapaciteit van de corporaties.

Daarom vraagt de VNG nogmaals aandacht voor de financiƫle positie van de corporaties. Het wachten is nu op het kabinet: nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer zal het kabinet hierover een onderzoek presenteren.

Meer informatie