Jan van Zanen (voorzitter van de VNG) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW) roepen minister-president Mark Rutte vandaag in een gezamenlijke brief op om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Een dergelijk akkoord moet kunnen rekenen op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak.

’Hiermee willen we uit de huidige impasse komen en alle betrokken partijen op één lijn krijgen', aldus de voorzitters. De VNG drong al eerder aan op een aanpak waarbij alle sectoren zijn betrokken om zo verdere polarisatie te voorkomen.

Partijen verbinden

Door de huidige aanpak van de stikstofproblematiek staan de verschillende partijen (natuurbeschermers, woningzoekenden, ondernemers, boeren) tegenover in plaats van naast elkaar, constateren de voorzitters. 'Een Nationaal Stikstofakkoord moet alle betrokken partijen in ons land verbinden door een evenwicht te vinden in een strategie op de lange termijn en het opheffen van de korte termijn frustraties.'

Landelijke drempelwaarde

De Boer en Van Zanen stellen de directe invoering voor van een landelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een maatregelenpakket ligt voor de langere termijn, we denken daarbij aan:

  • een robuust Nationaal Natuurherstel Programma (NNP)
  • het vastleggen van reductiepaden voor de periode tot en met 2050
  • een ordentelijk proces om te komen tot de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland

Meer informatie

Hieronder de brief van de voorzitters van VNO-NCW en de VNG aan minister-president Mark Rutte.