De VNG en de vakbonden gaan verder met de cao-onderhandelingen. Na twee verkennende gesprekken stelden VNG en vakbonden vast dat er goede kans is op een akkoord. 

Dat betekent dat de onderhandelingen nu formeel weer beginnen.

Het eerstvolgende overleg over de cao is op vrijdag 28 juni. Het streven is om nog vóór de zomervakantieperiode een akkoord te sluiten.

Meer informatie