De VNG en de NVVB ondertekenden op 20 mei een nieuw Samenwerkingsconvenant. Hiermee verstevigen de verenigingen de basis voor de toekomstige samenwerking.

Doel van het convenant is de rolverdeling en samenwerking vorm te geven op de terreinen waarop we gezamenlijk opereren bij de belangenbehartiging voor gemeenten. De VNG en NVVB zijn verheugd opnieuw afspraken te kunnen maken over de onderlinge samenwerking.

Van l naar r: Simon Rijsdijk (voorzitter NVVB), Nathan Ducastel (directeur VNG beleid) en Raymond van Mourik (directeur NVVB)

Onderwerpsgebieden

De terreinen waarop de VNG en NVVB gezamenlijk opereren, zijn gerelateerd aan het vakgebied Burgerzaken bij gemeenten. Het gaat om: persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement en verkiezingen. 
Het convenant regelt hoe we onze samenwerking op deze onderwerpsgebieden organiseren. Bij de collectieve belangenbehartiging treden we zoveel mogelijk gezamenlijk op, om daarmee de krachten te bundelen.

Looptijd

Met dit convenant wordt het Samenwerkingsconvenant VNG/NVVB/KING dat in 2016 was gesloten, geactualiseerd. Op 1 januari 2024 eindigt het convenant.

Meer informatie