Uiterlijk 22 november publiceren de VNG en de vakbonden de tekst voor de Cao Gemeenten, die na de inwerkingtreding van de Wnra moet gaan gelden. De VNG en de vakbonden consulteren vanaf die datum de achterbannen.

De VNG en de vakbonden hebben voorgenomen afspraken gemaakt over de inwerkingtreding van de nieuwe cao. De afspraken kunnen ingaan op 1 januari 2020, de datum dat de Wnra in werking treedt.

Nieuwe Cao tekst

Aan de nieuwe Cao tekst is straks ongeveer een jaar gewerkt: ze moet volledig passen in het civiele recht en moet op 1 januari 2020 kunnen ingaan. Gemeenten zoeken een één-op-één omzetting van de op het ambtenarenrecht gebaseerde CAR-UWO naar een op het Burgerlijk Wetboek (BW) gebaseerde Cao Gemeenten.

Verder hebben de VNG en de vakbonden afspraken gemaakt over de toekomst van lokaal overleg en over geschilbeslechting. De VNG zal bij publicatie van de Cao tekst ook deze voorgenomen afspraken uitgebreid toelichten en voorleggen aan de leden. Als uit de ledenraadpleging blijkt dat er voldoende draagvlak is, dan kan de VNG de afspraken definitief maken.