Voorafgaand aan het Jeugddebat in de Tweede Kamer vragen de VNG en brancheorganisaties in de jeugdzorg (BGZJ) aandacht voor 3 knelpunten: de financiële tekorten die de transformatie belemmeren, professionalisering en vakmanschap staan onder druk en goede randvoorwaarden voor lokale prestaties.

Op 12 november vindt in de Tweede Kamer het Jeugddebat plaats met ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V). De VNG en de samenwerkende jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC (samenwerkingsverband BGZJ) vragen aandacht van de Tweede Kamerleden voor een aantal knelpunten.

Tekorten belemmeren transformatie

Veel gemeenten komen geld tekort om de taken in het sociaal domein goed uit te voeren. Om dit probleem te verkleinen pleiten de VNG en BGZJ voor het:

  1. Toevoegen van een budget voor de volumegroei 2019;
  2. Het inrichten van een voorziening vanuit het Rijk om ernstige tekorten op te vangen voor de jaren 2018, 2019 en 2020 totdat het nieuwe verdeelmodel van kracht is. De uitkomsten van het jeugdhulp onderzoek (begin 2019 gereed) kan hiervoor input leveren.

Professionalisering en vakmanschap

De knellende budgetten hebben ook grote gevolgen voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming. Door de nadruk op bezuinigingen is er weinig ruimte voor scholing, reflectie en intervisie. Daarnaast is de druk op de arbeidsmarkt groot en is het moeilijk om de juiste nieuwe medewerkers binnen te halen. 

Daarom pleiten de BGJZ en de VNG voor een serieuze verkenning naar de mogelijkheden voor een scholingsfonds, om ruimte voor professionalisering en vakmanschap te maken in een sector die financieel onder druk staat.

Meer informatie