Corona heeft onze economie flink dooreengeschud. Waar eerst de focus lag op crisismanagement durven we nu langzaam weer vooruit te kijken naar een tijd ná corona. Gisteren hielden we over dit vraagstuk het webinar 'VNG Dialoog in coronatijd: Herstel lokale economie'.

Er werd eerst kort stilgestaan bij de enorme impact die het de coronacrisis heeft gehad op ondernemers, met name het MKB. Daarna werd vooral ingegaan op het herstel van de lokale economie: hoe komen we samen weer uit deze crisis, en hoe blazen we de economie weer nieuw leven in? Samen met onze strategische partners zij we druk bezig aan de herstelagenda, waar dit webinar de focus op legde. (Het webinar is terug te kijken via YouTube, zie onderaan dit bericht.)

Ondernemersdienstverlening kreeg impuls

MKB-beleidssecretaris Ramona van den Bosch trapte af met de impact die corona heeft gehad op ondernemers. Gemeenten bleken een belangrijke steunpilaar voor het MKB. Aanhakend hierop presenteerde Maikel Gijzen, projectleider Ondernemersdienstverlening bij VNG Realisatie, de resultaten van een onderzoek naar gemeentelijke ondernemersdienstverlening tijdens de 1e coronagolf. Gemeenten hebben op alle linies hun dienstverlening aan ondernemers verbeterd en geïntensiveerd, blijkt uit het onderzoek. Lees meer hierover in:

Taskforce voor economisch herstel

Wethouder Boaz Adank (Breda), lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, vertelde over de VNG-taskforce die met het economisch herstel aan de slag gaat. De taskforce richt zich op het MKB, de arbeidsmarkt en human capital agenda, en de inzet voor binnensteden en dorpskernen. Adank benadrukte dat gemeenten een groot belang én een grote rol hebben bij het economisch herstel. Als eerste overheid voor haar inwoners moeten gemeenten ook in 2021 extra ondersteuning blijven bieden aan ondernemers. Daarnaast zijn gemeenten hun relatie met het bedrijfsleven aan het verankeren en vullen zij samen de inhoudelijke agenda in voor het nieuwe jaar.

Toekomst van de economie en inzet Rijk en gemeenten

De rode draad van het webinar was de blik vooruit, de toekomst van deze nieuwe economie en haar ondernemers. Niet onbelangrijk hierin is de inzet van het nieuwe kabinet op deze thema's. Boaz Adank sloot de VNG Dialoog dan ook af door in te zoomen op de taken waar het kabinet voor is komen te staan en de inzet die het daarbij toont voor het herstel van de economie. Hij benadrukte nogmaals dat vooral de uitvoeringskracht in stand moet worden gehouden. Dit geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor het Rijk. Het bedrijfsleven heeft vooral baat bij een rijksoverheid die ondersteunt in de uitvoering, om het herstel van de lokale economie goed op weg te helpen.

Meer informatie