Zoals eerder bekend werd, richt de 4e VNG Denktank zich op het thema regionale samenwerking. De Denktank streeft naar een toepasbaar en aansprekend eindproduct dat alle in 2018 nieuw te vormen colleges en gemeenteraden aanzet tot actie in het regionaal arbeidsmarktbeleid.

Deze ambitie spraken de leden uit tijdens de eerste bijeenkomst van de Dentank op 21 september. 

Regionale arbeidsmarkt

De focus van de 4e Denktank is regionale samenwerking, maar dit kan het beste onderzocht worden in een concreet toepassingsgebied. Daartoe viel de keus op regionale arbeidsmarktvraagstukken.

Aanzet tot actie

Geen burgemeester, wethouder of raadslid zit te wachten op de zoveelste wetenschappelijke publicatie over regionale samenwerking, zo is de inschatting. Er is behoefte aan iets dat aanzet tot actie en waarmee nieuwe colleges en raden in 2018 direct aan de slag kunnen.

Meer informatie

De Denktank moet in juni 2018 haar werkzaamheden afronden, de opbrengst wordt gepresenteerd tijdens het VNG-Jaarcongres 2018 in Maastricht.