De gemeente wil verschil maken voor haar inwoners. Maar maatschappelijke thema’s vragen steeds vaker om afwegingen op regionaal niveau. Hoe zorgt u dat regionale samenwerking verbonden is met lokale doelstellingen en vice versa? U hoort het op dit deelcongres van het VNG Jaarcongres op 13 en 14 juni.

In dit deelcongres verkent u op verschillende manieren wat het schakelen van burger naar regio - én omgekeerd - vraagt van bestuurders en raadsleden. Er is aandacht voor schakelen tussen lokaal en regionaal, slim samenwerken, effectief verbinden en de rollen die bestuurders en raadsleden daarbij spelen.

  • Alleen door op alle mogelijke manieren verbinding te zien, zoeken en maken, is een goede aanpak van de maatschappelijke vragen in uw regio mogelijk.
  • De discussie leidt tot aanbevelingen voor de inwerkprogramma’s van bestuurders en raadsleden.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het ambtelijk netwerk regiocoördinatoren, proeftuinen Maak Verschil, Democratic Challenge en de VNG.

Meer informatie en aanmelden