Het is belangrijk dat Nederland zich nu snel op de praktische gevolgen van een eventuele harde Brexit gaat voorbereiden. Dat was de boodschap die de VNG-commissie Europa en Internationaal meegaf aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

De minister was te gast in de vergadering van 18 januari. Volgens de minister was de hoop om tot een akkoord te komen vóór 29 maart 2019 nog niet verloren.

Voorbereiding

Annemiek Jetten (burgemeester Vlaardingen) en Cor Lamers (burgemeester Schiedam) wezen op het belang van een goede voorbereiding. De regio Rijnmond moet bijvoorbeeld lange files met vrachtverkeer opvangen mocht er een harde Brexit plaatsvinden. In reactie wees de minister op de Kamerbief over de gevolgen van verschillende Brexit scenario’s en hoe daarop te anticiperen. Daarbij bereidt Rijkswaterstaat scenario's en logistieke oplossingen voor.

Strategische Agenda

De commissie besprak met minister Blok ook de Strategische Agenda voor de volgende mandaatperiode en de verkiezingen voor het Europese Parlement. Omdat er ook een nieuwe Commissie wordt geïnstalleerd vraagt de VNG betere regelgeving en betere programmering ensamenhang van de strategische agenda van de EU.

EU-begroting

De prioriteiten van de nieuwe begroting waren volgens Blok een koppeling met inzet op de rechtsstaat, inspanning op integratie en een koppeling op macroeconomisch beleid. Rob Jonkman (wethouder gemeente Opsterland) zei dat de VNG inzet op betere lokale betrokkenheid, om dit instrument beter te gebruiken en hervorming te kunnen sturen door de begroting. Het is nu te veel een top down benadering. Blok beaamde dit en sprak zijn steun uit voor meer transparantie. Hierin kunnen lokale overheden en het rijk elkaar ondersteunen. Samenwerking maakt het werk makkelijker en Nederland zou hierin ook andere lidstaten mee kunnen nemen.

Raad van Europa

De commissie sprak ook over de vraag, hoe de Raad van Europa in de toekomst haar toonaangevende rol kan blijven vervullen als bewaker van democratische waarden, beginselen van de rechtsstaat en mensenrechten. Minister Blok gaf aan dat de Raad van Europa een belangrijk internationaal platform is om diplomatieke banden te onderhouden en om democratische waarden te beschermen. 

Tot slot sprak de minister zijn waardering uit over de samenwerking tussen de nationale overheid en de regionale en lokale overheden.

Delegaties

De VNG-commissie Europa en Internationaal bestaat uit drie delegaties: de internationale delegatie van de VNG, de delegatie naar het Congres van de Raad van Europa en de delegatie naar het Comité van de Regio’s (CvdR). Na het plenaire gedeelte met de minister hebben de delegaties nog apart vergaderd.

De delegatie naar het Congres van de Raad van Europa besprak hoe de discussies over lokale autonomie in Nederland en binnen de Raad van Europa elkaar kunnen versterken en hoe ze kunnen bijdragen aan de toekomstige monitoring van het Handvest Inzake Lokale Autonomie in Nederland.

De CvdR-delegatie heeft de Europese Agenda van de VNG voor 2019 en de VNG strategie ten aanzien van de Europese Parlementsverkiezingen besproken.

De internationale delegatie ging met de directeur van het Centre for Innovative Local Government (CILG), mw. Neila Akrimi, in gesprek over democratische ontwikkelingen en lokaal bestuur in Tunesië en Libië.

Meer informatie