Er ligt een uitdaging om aan de toenemende vraag naar woningen te voldoen. De VNG brengt twee punten onder de aandacht voor de hoorzitting over middenhuur op 28 maart.

  1. Gemeenten willen de mogelijkheid hebben om te sturen op de samenstelling van de woningvoorraad in de gemeente. Dat geldt ook voor de sturing op de middenhuurwoningen.
  2. Gemeenten willen ook kunnen sturen op de periode dat de middenhuurwoning als middenhuurwoning beschikbaar blijft (inclusief een daamee gepaarde reële huurstijging).

Onder het huidige wettelijke kader kunnen gemeenten deze gewenste prijs/kwaliteitsverhouding en langjarige bestemming niet goed regelen. Dat is onwenselijk.

Meer informatie

Lees hieronder de VNG-bijdrage voor de hoorzitting van 28 maart. Eerder publiceerde de VNG een brochure voor gemeenten over middenhuur.