De nieuwe datum van de VNG Bestuursdersdag en de ALV is 11 februari 2022. Vorige week berichtten we dat dit een week eerder zou zijn. Maar op die dag moeten alle burgemeesters in hun rol als voorzitter verplicht bij hun centrale stembureau aanwezig zijn. 

De opzet voor het programma van de VNG Bestuurdersdag en de ALV is ongewijzigd en de locatie is opnieuw NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Wel zijn de tijden van het programma iets aangepast. Ook nu is het doorgaan van dit fysieke programma afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona. 

Informele bestuurlijke sessies 26 november 

Aanstaande vrijdag 26 november willen wij in een aantal informele bestuurlijke sessies digitaal (via Teams) met u van gedachten wisselen over belangrijke actuele thema’s. Het gaat om twee ronden met in totaal acht  sessies, in aanwezigheid van de verantwoordelijke VNG-commissievoorzitters en VNG-directeuren.

Meer informatie