De groeiende zorgen bij inwoners over mogelijke gezondheidsrisico’s van PFAS in de bodem zijn op dit moment het grootste aandachtspunt van de VNG. Dat schrijft de VNG in zijn position paper aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

Het paper is de VNG-inbreng voor het rondetafelgesprek over PFAS op 11 december. De VNG vindt het belangrijk dat er op korte termijn duidelijkheid komt over de risico’s van locaties met hoge gehaltes PFAS in de bodem. Daarnaast noemt de VNG nog enkele aandachtspunten voor de korte en de lange termijn. 

Meer informatie