Vandaag heeft het ministerie van I&W het RIVM gevraagd op basis van recente metingen een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS in de (land)bodem op te stellen. Dit moet 1 december resulteren in een verruiming van de 0.1 grens.

De VNG heeft vanaf de invoering van de 0.1 grens het ministerie gewaarschuwd dat dit een algehele stagnering van het grondverzet gaat opleveren en daarmee de bouw op slot zet. De VNG is daarom tevreden dat de staatssecretaris nu is doordrongen van de gevolgen. Wel blijft de VNG aandacht vragen voor het betrekken van de organisaties die het beleid moeten uitvoeren bij het vaststellen van een nieuwe grens. Anders bestaat het risico dat er opnieuw problemen ontstaan. Daarbij is het noodzakelijk om te komen tot een goede afweging tussen volksgezondheid en de economische en maatschappelijke belangen. 

Zorgvuldigheid

De VNG heeft vanaf het moment dat het ministerie de grens op 0,1 heeft gesteld, gewaarschuwd voor de consequenties die die gaat hebben op de vergunningverlening. De VNG blijft pleiten dat behalve het vinden van een oplossing voor het stagnerende grondverzet, ook aandacht moet zijn voor vervuilde historische bronlocaties. Dit blijven we agenderen bij het ministerie.

Ook blijft de VNG bij staatssecretaris Van Veldhoven aandringen op een zorgvuldige implementatie van het nieuwe handelingskader, de te nemen vervolgstappen, en heldere communicatie naar gemeenten.

Meer informatie