Martine Leewis, voormalig wethouder Duurzaamheid van de gemeente Leiden, is de nieuwe klimaatambassadeur van de VNG. Zij gaat de komende tijd langs bij bestuurders en managers van ruim dertig gemeenten om te spreken over hun dilemma’s op het gebied van klimaatadaptatie. 

portretfoto van Martine Leewis, VNG-klimaatambassadeur

In die gesprekken gaat ze onderzoeken wat gemeenten op korte termijn nodig hebben om een volgende stap te zetten bij het invoeren van maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Ook kijkt ze naar de middellange termijn: hoe zetten we met elkaar de gezamenlijke middelen van 600 miljoen euro zo in dat we het doel ‘Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht’ daadwerkelijk halen? 

Daarnaast denkt de ambassadeur desgewenst mee over het verankeren van beleid en over mogelijke koppelingen met andere beleidsterreinen. Verder kan ze tips and tricks uit andere gemeenten delen. 

De resultaten van haar gesprekken worden benut om ondersteuning voor gemeenten op te zetten en gebruikt om het Deltaprogramma van input te voorzien. Ook zal Martine Leewis op deze site regelmatig terugblikken op haar gesprekken.