Gemeenten stemden op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 12 februari in met de VNG-agenda en begroting voor 2021 en met het jaarplan Gezamenlijk Gemeentelijke Uitvoering (GGU). 

VNG agenda 

Informatiesamenleving, de gemeentelijke uitvoering, het fysieke domein, de inclusieve samenleving en het democratisch besturen zijn ook in 2021 onze thema’s. De inzet van de VNG om een actieve ledenorganisatie te zijn, is als zesde thema binnen de verenigingsstrategie benoemd. 

Ook de impact van de coronacrisis zal van invloed blijven op onze inzet in 2021 en daarna. 

GGU Jaarplan 

De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is een krachtig instrument waarmee gemeenten grote voordelen behalen door samen opgaven te organiseren. Voor 2021 zijn er 9 prioriteiten. Deze leest in het jaarplan GGU. 

Meer informatie