We zijn klaar voor het nieuwe jaar! Op 6 december 2018 stelde het bestuur de VNG Agenda 2019 vast. Voor de thema’s sociaal domein, fysiek domein, lokaal bestuur en informatiesamenleving en digitalisering zijn de strategische doelen waar we in 2019 het verschil willen maken uitgewerkt.

Deze thema's zijn eerder tijdens de ALV op 27 juni in Maastricht vaststeld door de leden in de VNG Kadernota 2019. Hierin hebben de leden aangegeven dat zij bijzondere aandacht vragen voor de thema’s sociaal domein, fysiek domein, lokaal bestuur en digitalisering. Op die onderwerpen kunnen en moeten de gemeenten en de VNG het verschil maken.

Meer informatie