De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2020 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2020.

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Meer informatie