De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2019 is beschikbaar. De tabel is afgestemd op de Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel voor 2019.

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2019 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.

Meer informatie