Komende week behandelt de Tweede Kamer onder meer de begroting van Economische Zaken en Klimaat. In aanloop daarnaar heeft de VNG de Kamerleden aandacht gevraagd voor 5 onderwerpen: energietransitie, energie-infrastructuur, regionale economie, Wet markt en overheid en digitale connectiviteit en 5G.

We stuurden de Kamer hierover een position paper, waarin we de volgende punten naar voren brengen:

 • Zorg voor voldoende draagvlak voor de energietransitie bij inwoners, en voldoende middelen voor gemeenten 
  Als het rijk geen steun uitspreekt en onvoldoende middelen ter beschikking stelt, kunnen gemeenten niet beginnen en komen de klimaatdoelen in gevaar.
 • Geef gemeenten en provincies regie over verandering in de energie-infrastructuur 
  Om overbelasting van het net te voorkomen moeten decentrale overheden mogelijkheden hebben om te sturen.
 • Investeer met het Groeifonds in de (regionale) economie van de toekomst
  Laat geen geld en groei liggen, versterk het verdienvermogen in de regio.
 • Vergoed extra lasten door wijziging van de Wet markt en overheid 
  De wetswijziging is gebaseerd op aannames over besparing en leidt tot extra lasten bij gemeenten.
 • Ondersteun bij de implementatie van digitale connectiviteit en 5G
  De VNG roept het rijk op de werkzaamheden die gemeenten moeten uitvoeren voor de uitrol van digitale infrastructuren, te ondersteunen.

Meer informatie