Voorzitter Bernard Wientjes overhandigde op 28 maart de Bouwagenda aan het demissionaire kabinet. De agenda bevat veel onderwerpen waarvoor initiatief van gemeenten wordt verwacht.

De Taskforce Bouw adviseert een substantieel deel van de verhuurderheffing om te buigen naar een investering ten behoeve van een versnelde verduurzaming van het corporatiebezit. Het is een concreet voorstel hoe Nederland de doelen in het Parijse Klimaatakkoord en Nationale Energieakkoord kan halen.

Samenwerkende partijen

In de agenda staan ook voorbeelden genoemd van partijen die samenwerken: PO-raad, VO-raad en VNG zijn al gestart om invulling te geven aan versnelde realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Aedes, Woonbond en VNG  werken aan versnelling van verduurzaming van de corporatiewoningen

Bouwagenda

De ambitieuze bouwagenda is met ruim 50 partners opgesteld. Partijen willen een kwaliteits- en schaalsprong in de bouwsector maken, waardoor op een duurzame wijze een antwoord wordt gegeven op de uitdagingen waar Nederland de komende decennia voor staat.

Gezamenlijke ambities

Energietransitie, gebruik van grondstoffen, klimaat, duurzaamheid, leven met water: de noodzaak van vergroening maakt een revolutie in de bouw noodzakelijk. Want met de huidige manier van werken worden de doelstellingen niet gehaald. De gezamenlijke ambities zijn:

  • Een kwaliteits- en schaalsprong: een hoger rendement op maatschappelijke investeringen en een grootschalige toepassing van nieuwe technieken
  • De bouw als een circulair systeem in 2050
  • Naar een spectaculaire productiviteitssprong

Road maps

Er zijn elf road maps, op de pijlers infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw, geschetst en zes thema’s uitgewerkt die een doorbraak moeten realiseren. Stuk voor stuk onderwerpen waar gemeenten direct mee te maken hebben en vaak een prominente rol in vervullen. Voor de eerste vier jaar is een actieprogramma voor de taskforce gemaakt.

Meer informatie