Nagenoeg alle gemeenten kampen met tekorten in het sociaal domein. Naast de roep om meer macrobudget en eerlijker verdeelmodellen willen zij in de eigen organisatie kijken naar mogelijke oorzaken en ingrepen. Ruim 50 gemeenten meldden zich aan bij de VNG-visitatiecommissie die hen daarbij helpt.

Primaire opdracht van de commissie: gemeenten helpen bij het krijgen en houden van grip op de uitgaven in het sociaal domein. De commissie deelt in een rapportage haar eerste bevindingen, deze betreffen trajecten die met vijf gemeenten werden doorlopen, ze geven dus geen representatief of generiek beeld van alle gemeenten.

De grip vergroten

Een aantal zaken is niet te beïnvloeden door gemeenten, zoals de eigen bijdrage of de huisarts die zorg in kan zetten terwijl de rekening naar de gemeente gaat. Toch ziet de commissie dat de bezochte gemeenten stappen kunnen zetten om de eigen visie te vertalen naar de uitvoering en te monitoren hoe het gaat binnen het sociaal domein. Zo kan de grip worden vergroot. 

Meer informatie