Wat kunnen gemeenten, afgezien van hun repressieve rol (het sluiten van panden e.d.), doen om ondermijnende drugscriminaliteit aan te pakken? Hans Boutellier geeft zijn visie in een essay dat hij schreef op verzoek van de VNG-directie.

De complexiteit van de ondermijnende activiteiten vraagt om een aanpak die rekening houdt met de gemeenschap waarop zij effect heeft, Hans Boutellier definieert dat als ‘lokale kwaliteit’.

Behulpzaam om focus te bepalen

Het advies om de gemeentelijk rol te definiëren vanuit de lokale kwaliteit zou weleens erg behulpzaam kunnen zijn om de focus te bepalen en interventies (ook in de strafrechtketen) te doen op basis van inhoudelijke argumenten. De gemeente treedt op daar waar zij over betere instrumenten beschikt dan politie en Justitie en niet omdat politie en OM, bijvoorbeeld door gebrek aan capaciteit, onvoldoende slagen hun instrumenten in te zetten.

Meer informatie

Lees het essay van Hans Boutellier:

Beluister ook de zesde podcast 'De VNG Praat Mee' waarin we met Hans Boetellier spreken over zijn visie op het probleem van de drugscriminaliteit. De gemeente Zaanstad geeft in de podcast een toelichting op de aanpak van ondermijning.