Vanwege corona en de bijbehorende beperkingen moest opnieuw worden nagedacht over de studiebezoeken aan Nederland. Voor projecten in Tunesië en Algerije leidde dit tot het concept van een ‘virtuele studiereis’, waarbij de deelnemers via video alsnog een bezoek aan Nederlandse gemeenten konden brengen.

Deze virtuele studiereis bestond uit interviews met gemeenteambtenaren en deskundigen, rondleidingen en online deelname aan gemeentelijke initiatieven en gemeentevergaderingen. De deelnemers uit Algerije en Tunesië - gemeenten, ministeries en gemeentelijke organisaties - kregen zo een beeld van de thema’s die voor hun projecten relevant zijn: lokale economische ontwikkeling, regionale marketing, burgerparticipatie en -inclusie, en samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus. 

Virtueel bezoek aan Haarlem en Amsterdam

De virtuele studiereizigers hoorden van de gemeente Haarlem over burgerparticipatie, over inclusie van lokale (economische) actoren in zowel door inwoners als gemeente geleide initiatieven, en over lokale economische ontwikkeling. 

De gemeente Amsterdam introduceerde haar donorstrategie voor lokale economische ontwikkeling en haar duurzame burgerinitiatieven. Ook aan de orde kwam de sociale en economische integratie van jongeren en gemarginaliseerde groepen, door diverse initiatieven op het gebied van onderwijs en betrokkenheid van jongeren. 

Voor een regionaal perspectief werd de rol van de Metropoolregio Amsterdam besproken in het verbinden van gemeenten en provincies, dat leidt tot wederzijds voordeel. Tot slot maakten de deelnemers kennis met de VNG en haar rol als platform voor Nederlandse gemeenten en als verbinder van gemeenten naar de landelijke overheid. 

Tijdens de virtuele studiereis werd ook met Nederlandse en internationale experts gediscussieerd over door de bezoekers gekozen thema's en cases.

Wil uw gemeente ook kennis en ervaringen uitwisselen op deze thema’s met Algerijnse en Tunesische gemeenten? Neem dan contact op met Eline Vermeer.