Het sociaal domein heeft de afgelopen jaren voor onrust gezorgd. Inwoners waarderen de zorg die ze van gemeenten ontvangen en de samenwerking tussen hulpverleners gaat beter. Maar gemeenten hebben zich verkeken op zaken als financiële tekorten en meer gebruik van specialistische jeugdhulp.

Maar vroeger was echt niet alles beter, constateert Jantine Kriens in een evaluerend interview in De Volkskrant. ‘Toen de jeugdzorg werd overgedragen ging het daarmee niet goed’. Tegelijk is ze de eerste die erkent dat er zaken anders zijn gelopen dan gedacht: Zo kan het maatwerk beter en de bureaucratie minder. 'Maar hier speelt mee dat de speelruimte van gemeenten door Haagse verordeningen wel is afgenomen'. De bedoeling van de decentralisaties is hierdoor mede gefrustreerd.

Essay: De staat van het sociaal domein

Over deze bedoeling en wat er van terecht is gekomen, publiceerde de VNG een essay: 'De staat van het sociaal domein: terug-, rond- en vooruitkijken'. Het geeft een treffend beeld van de ambities, doelstellingen en gestelde randvoorwaarden en wat daarvan terecht is gekomen.

Het essay is kritisch naar het Rijk – beperkende, uniformerende maatregelen vanuit afzonderlijke departementen en hoge verwachtingen vanuit programma’s –, maar durft ook de hand in eigen boezem te steken: er kan nog zoveel beter als het gaat om inkoop, organisatie, (onderlinge) samenwerking en aansluiting bij ‘het gewone leven’. Naast inzicht in hoe het gemeenten de afgelopen jaren is vergaan, biedt het essay dan ook een aantal verhelderende richtingwijzers.

Meer informatie