De Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein publiceert vandaag haar vierde tussenrapportage. In deze rapportage deelt de commissie haar bevindingen na visitaties aan 23 gemeenten.

De onafhankelijke Visitatiecommissie adviseert sinds mei 2019 gemeenten over de financiële beheersing van het sociaal domein. Zo’n 100 gemeenten hebben zich sinds de start van de commissie aangemeld voor een visitatie.

Werken aan meer financiële grip

Vrijwel alle gemeenten hebben tekorten in het sociaal domein, ook als ze de transformatieopgave goed in de greep hebben. De VNG is dan ook blij dat veel gemeenten de mogelijkheid van een visitatie aangrijpen om zo te werken aan versterking van financiële grip.

Systeemvraagstukken en externe belemmeringen benoemd

Door de visitaties krijgen gemeenten inzicht in de zaken waaraan zij zelf kunnen werken om meer grip te krijgen. Naast ontwikkel- en verbeterpunten voor gemeenten benoemt de commissie in haar bevindingen ook de ‘systeemvraagstukken’ en externe belemmeringen waar gemeenten mee te maken hebben.

Meer middelen en sturingsmogelijkheden nodig

De VNG ziet dat gemeenten alles uit de kast trekken om binnen hun (financiële) mogelijkheden de zorg voor inwoners zo goed mogelijk te organiseren. Daarom is het belangrijk dat nu de rijksoverheid met structurele middelen en sturingsmogelijkheden komt.

Meer informatie

Hieronder de vierde tussenrapportage.

Zie ook