Wonen is een van de grote thema's in gemeenten. De druk op de woningmarkt is groot en er is veel veranderd door de Woningwet. De VNG en Platform 31 houden daarom een vierdaags leertraject over Woonbeleid.

Het leertraject is bedoeld voor gemeenteambtenaren. Zij krijgen:

  • Kennis over nieuwe en actuele wet- en regelgeving
  • Inzicht in sturen op vraag en aanbod
  • Handvatten om te werken aan urgente vraagstukken, zoals de huisvesting van statushouders
  • Inzicht in de verschillende stakeholders en de rol van de gemeente in de samenwerking
  • Praktijkgerichte uitwisseling en opdrachten en een omgeving waarin van elkaar geleerd kan worden

Data en kosten

Het leertraject wordt gehouden in Utrecht op donderdag 26 april, donderdag 17 mei, dinsdag 29 mei en dinsdag 12 juni. De kosten bedragen € 2.225,- exclusief btw.

Meer informatie