De gemeenten Eindhoven en Amsterdam hebben vier ‘Principes voor de digitale stad’ geformuleerd op basis van hun ervaringen met de inzet van nieuwe technologieën in de publieke ruimte. Binnen het nieuw opgerichte kennisnetwerk Smart Society kunnen gemeenten hiermee verder aan de slag.

De principes gaan over de doelen van digitale infrastructuur, de rol van de overheid, de technologie en de openheid en privacy van gegevens. De principes zijn inmiddels ondergeschreven door diverse andere gemeenten, waaronder Nijmegen, Tilburg, Breda, ‘s-Hertogenbosch, Helmond (en Antwerpen).

Kennisnetwerk Smart Society

De principes worden verder doorontwikkeld binnen het zojuist opgerichte kennisnetwerk Smart Society. Het kennisnetwerk is zowel een online als offline ‘ecosysteem’ en marktplaats voor gemeenten, bedrijven en wetenschap.

Het bundelt expertise, stimuleert de ontwikkeling van standaarden, samenwerking en ondersteunt de vraagarticulatie en agendering richting het Rijk.

Oproep deelname kennisnetwerk

In de ledenbrief vraagt de VNG gemeenten om op ambtelijk niveau actief deel te nemen aan activiteiten van het kennisnetwerk. Het kennisnetwerk Smart Society draagt bij aan de ambities van de Digitale Agenda 2020 van de VNG.

Meer informatie