Iedereen streeft naar een gezond en gelukkig leven. Dat gaat gepaard met talrijke ontwikkelingen en opgaven die per levensfase van elkaar verschillen. We brachten de opgaven en levensfasen in kaart op een levensloopbanner met de titel 'Een goed leven in Nederland'.

De banner is gemaakt op basis van een ontwerp van de gemeente Nieuwkoop. De levensloop biedt inzichten in wat nodig is voor een goed en gezond leven in Nederland.

Nieuw: video met uitleg

Wethouder Gerben van Duin (Nieuwkoop) legt in een video uit hoe u gezondheidsbeleid en-preventie als gemeente op deze manier kunt benaderen, in samenwerking met maatschappelijke partners en andere organisaties.

Downloads

De banner kan door gemeenten en andere geïnteresseerden worden gedownload en gebruikt. Het is niet toegestaan zonder toestemming aanpassingen aan de banner te doen. Bij de banner hoort een hand-out met voorbeelden van stakeholders en interventies per levensfase. 

Meer informatie