Eerder kwam het bestuur van de VNG met het kabinet overeen de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) advies te vragen over de BUIG. Het VNG-bestuur benadrukt in een brief aan minister Ollongren (BZK) dat de adviesaanvraag ook moet ingaan op de vraag of er sprake is van adequate financiering.

Gemeenten kwamen in 2016 gezamenlijk € 270 miljoen tekort op het macrobudget voor de bijstand. Dit tekort staat niet op zichzelf, maar cumuleert op gemeentelijke begrotingen met tekorten op de financiering van de WSW en een groeiend beroep op de jeugdhulp.

Meer informatie

Zie ook