Huurders van een sociale huurwoning kunnen een eenmalige huurverlaging aanvragen, als zij na 2019 een inkomensdaling hebben gehad. Omdat veel huurders hiervan niet op de hoogte zijn, vraagt de VNG aan gemeenten om dit bij huurders onder de aandacht te brengen.

Het aanvragen van huurverlaging is mogelijk gemaakt door de wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen. Huurders die in aanmerking komen voor de regeling, kunnen tot en met 30 december 2021 een aanvraag indienen bij hun woningcorporatie. Het ministerie van BZK is gestart met een socialmediacampagne om huurders hierop te attenderen.

Meer informatie