VNG Risicobeheer blaast de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden (EVO) weer nieuw leven in. In het coronajaar 2020 waren fysieke bijeenkomsten met vakgenoten niet mogelijk. Het is de bedoeling dit voorjaar online weer met elkaar in gesprek te gaan.

In de EVO wisselen verzekeringsambtenaren van gemeenten en risicomanagers kennis en ervaringen uit. Het gaat over onder meer volwassen verzekeringsmanagement, het actualiseren van verzekeringen en kritisch kijken naar de verzekeringsportefeuille. Een actueel onderwerp is ook de krimpende verzekeringsmarkt, het aantal aanbieders neemt af en de premies stijgen.

We roepen verzekeringsambtenaren en risicomanagers van gemeenten die zich bezighouden met de verzekeringsportefeuille op, om lid te worden van de EVO.

Aanmelden

Meer informatie

Vorig jaar waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. Wel zijn toen twee webinars over actuele verzekeringsthema’s gehouden.