Bewindslieden van de ministeries van BZK, JenV en Financiën hebben in het najaar van 2021 bestuurlijk overleg over de Wet WOZ. De inzet van de VNG daarbij is dat er vóór de volgende WOZ-ronde perspectief komt op een oplossing voor de no pay no cure-constructies in de Wet WOZ.

In de voorbereiding naar het overleg laat de VNG met de ministeries onderzoek doen naar het verdienmodel in het Besluit proceskosten bestuursrecht. Daarbij betrekken we ook de uitvoerders van de Wet WOZ.

Verantwoorde uitvoering van Wet WOZ onder druk

Het aantal no cure no pay-bezwaren tegen WOZ-beschikkingen neemt de afgelopen jaren enorm toe. Daardoor komt een verantwoorde uitvoering van de Wet WOZ onder druk te staan. Het huidige Besluit proceskosten bestuursrecht verdient in dat verband aanpassing, met daarbij aandacht voor (in volgorde van relevantie):

1. het waarborgen van een adequate rechtsbescherming van burgers en bedrijven,
2. het garanderen van de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ en
3. een proceskostenregeling als tegemoetkoming voor gemaakte kosten en niet als verdienmodel.

No cure no pay-bedrijven

Met het onderzoek wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten uit het WODC-rapport ‘Van beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM’. Het rapport bevat waardevolle elementen, maar geeft niet op alle vragen een antwoord. Verder onderzoek moet die antwoorden geven, zodat passende oplossingen kunnen worden toegepast.

Meer informatie