Volgens de onderzoeksjournalisten van Argos zijn de afgelopen jaren tientallen valse verklaringen van goed gedrag ontdekt, vooral in de zorg. Het aantal meldingen is in 2019 snel toegenomen nadat screeningsautoriteit Justis waarschuwde voor nepverklaringen. Naar aanleiding van die berichtgeving is de vraag gerezen wat dit bericht voor kinderopvang in zou kunnen houden.

Voor kinderopvang geldt de eis om een fysieke VOG aan de werkgever te overleggen niet meer. Sinds juli 2018 is de eis dat men enkel werkzaam mag zijn in de kinderopvang wanneer men is ingeschreven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Inschrijven in het PRK kan alleen met een op de juiste functieaspecten afgegeven VOG die op dat moment niet ouder is dan twee maanden. 
 
Wanneer men zich inschrijft in het PRK moet bij het inloggen gebruik gemaakt worden van DigiD, waarna door de inschrijver het unieke VOG-kenmerk wordt ingevoerd. Het PRK verifieert de juistheid van die VOG door een verzoek richting Justis te sturen waarbij het opgegeven VOG-kenmerk en het BSN worden meegestuurd. Justis controleert of de aangeleverde gegevens overeenkomen met het BSN én het VOG kenmerk in hun database. Komt een en ander niet overeen, dan is het onmogelijk om de inschrijving in het PRK te voltooien. 
 
Een werkgever binnen de kinderopvang mag iemand alleen laten werken nadat hij voorafgaand aan de werkzaamheden die persoon in het PRK aan zijn organisatie gekoppeld heeft. De werkgever controleert derhalve voorafgaand aan de start, of iemand in het PRK geregistreerd is. 
 
Met dit systeem wordt dus voorkomen dat iemand werkzaamheden kan verrichten binnen de kinderopvang met een vervalste VOG.