In het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s (BPV) is enige tijd geleden de functie van Manschap B geschrapt. In onze ledenbrief 'Vervallen functie Manschap B en de gevolgen daarvan voor de CARUWO' vindt u hier informatie over en de gevolgen daarvan voor o.a. de vergoedingentabel in de CAR-UWO.

Vervallen functie Manschap B

In het Besluit Personeel Veiligheidsregio’s (BPV) is enige tijd geleden de functie van Manschap B geschrapt. Door deze wijziging van het BPV is het onderscheid tussen de functies Manschap A en Manschap B komen te vervallen. Alleen de functie Manschap resteert nog (dus zonder onderscheid tussen A of B). In de CAR-UWO wordt in de vergoedingentabel vrijwilligers (artikel 99:bijlagen IIb en IIc) de functie Manschap in de diverse gradaties gebruikt. 

Aanpassingen CAR-UWO

Als gevolg van de wijziging van het BPV zal de CAR-UWO moeten worden aangepast. Het BPV beoogt geen arbeidsvoorwaardelijke wijziging in de zin van harmonisering, geen wijziging van loopbaanpaden, doorstroombeleid, bevorderingsbeleid etc. of verlaging van de vergoedingen. De uurbedragen in de vergoedingentabel wijzigen dus ook niet. Ook de verschillen in uurbedragen tussen manschap in categorie 2 en categorie 3 blijven behouden.

Meer informatie

Let op: in de Toelichting op pagina 3 van de LOGA-circulaire is de uitleg omtrent het maximaal aantal specialisaties niet geheel correct weergegeven. Het staat wel correct verwoord in de bijlage. De Veiligheidsregio’s worden hier op geattendeerd.